Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach ul. Towarowa 1

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach ul. Towarowa 1 tel. 322855038

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach ul. Towarowa 1 tel. 322855038

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach ul. Towarowa 1 tel. 322855038 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach ul. Towarowa 1 tel. 322855038

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach ul. Towarowa 1 tel. 322855038

Dane teleadresowe

Strona glówna

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach ul. Towarowa 1 tel. 322855038

Strona Główna

Dziś jest:

Dla bezrobotnych

ABC Bezrobotnego

Dla pracodawców

ABC Pracodawcy

Zgłoszenie oferty pracy

Zgłoszenie oferty pracy
Kontakt
Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowskich Górach
ul. Towarowa 1
42-600 Tarnowskie Góry

kontakt telefoniczny:
   tel./fax: 32 285 50 38
   tel.: 32 285 24 74Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która:
  • spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), którego brzmienie jest następujące:

    Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.


Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Adresy e-mail:
   
   Połączyłeś się z:

IP: 107.20.73.188

Połączonych:

Obecnie 30 gości
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna skrzynka podawcza
Europejski Fundusz Społeczny
Interreg IIIC
Eures - Europejskie Służby Zatrudnienia
Centralna Baza Ofert Pracy (CBOP)
Rejestr Instytucji Szkoleniowych
Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia