Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Serwis informacyjny Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowskich Górach

ul. Towarowa 1,
42-600 Tarnowskie Góry

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dotrzeć pieszo

Telefon: 32 285 50 38
E-mail:

QojDd34UMWP-o30VbIsdBDq5s1K1h2hD-AnGJVtCL4A_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

9PegZx2tr5wBPQIZDlGudFBloWwxFhBmIx4Ttx32E6s_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

DVq_f_WuJYNUjp28qbJjeU03vBeVeLFCNQ0nzRAEGaM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

kpjT55FE5m8q_4ICUdYAB7XyPa-kaHM2eSd2t_MzNOc_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

zmsvphTvO1KY4KqFMOdNoDJYlHxDdygHFdVl2ZLySk4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

eTNqT-In7IvuVMYwkk8QyU2oMO9-jM9dU_EZUXw6Ppk_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jPW6XNtGav5-ndbDxiCt2lWq-mVWlWREVMAWjY3O2EQ_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jFzxjcQ7qjfrSEBKGg1ETppFbwYESUwBWsWu6wyKAYw_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

uL3grdV87vS70D-F-4bOT0kNn3ceB1hQnXUljtzCSVM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

wu6A7vwk935K3P4voeeRT_ZhAlaMUKbumuKnvATVgrIIvWSbqjhwYUyafw_e-LDVQhfRhpyLy486O7Wum2mB6Q

Targi Pracy - 7 kwietnia 2017 r.

(2017-04-07)

Dyrekcja i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach składają serdeczne podziękowania wszystkim wystawcom i odwiedzającym za udział w kolejnej edycji Targów Pracy, nad którymi honorowy patronat objęła Starosta Tarnogórski Pani Krystyna Kosmala.

 

W Targach Pracy, które odbyły się w dniu 7 kwietnia 2017 roku.– oprócz zaproszonych wystawców - udział wzięli m.in.: przedstawiciele władz samorządowych - zarówno powiatowych jak i miejskich - członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy, Izby Przemysłowo – Handlowej, Wolnego Cechu Rzemiosł Różnych i innych. Spotkanie – przy udziale osób bezrobotnych, poszukujących pracy, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób zainteresowanych problematyką rynku pracy - odbyło się w Tarnogórskim Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego.

W Targach udział wzięło 45 wystawców, wśród których znajdowało się:

 • 23 pracodawców z terenu powiatu i miast ościennych,
 • 6 urzędów pracy (w tym WUP Katowice oraz urzędy pracy z: Chorzowa, Bytomia,  Gliwic, Rudy Śląskiej oraz Tarnowskich Gór),
 • 2 jednostki szkoleniowe (Centrum Kształcenia Zawodowego z Bytomia, Elpax Sp. z o.o. z Bytomia)
 • 3 przedstawicielstwa Ochotniczych Hufców Pracy (Punkt Pośrednictwa Pracy w Pyskowicach, Punkt Pośrednictwa Pracy w Tarnowskich Górach, Komenda Główna OHP z Katowic),
 • 4 organizacje współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia (Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Inkubator Przedsiębiorczości z Tarnowskich Gór oraz Okręgowy Inspektorat Pracy z Katowic, ZUS Inspektorat w Tarnowskich Górach)
 • 4 agencje pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej (EMI s.c., InterKadra Sp. z o.o., Randstad Sp. z o.o., Work Service Express)
 • 3 szkoły policealne

Pracodawcy, agencje pracy, powiatowe urzędy pracy oraz hufce pracy uczestniczące w Targach miały do dyspozycji razem 1679 ofert zatrudnienia. Wolne wakaty oferowane na Targach koncentrowały się w przeważającej części w branżach: prac fizycznych oraz usług (różne stanowiska) (328 miejsc pracy), budownictwa (282 miejsca pracy), usług prozdrowotnych (opiekunowie) (226 miejsc pracy), operatorów maszyn i urządzeń (197 ofert),  motoryzacji / transportu (111 miejsc pracy), gastronomii / hotelarstwa (144 miejsca pracy), handlowej (78 miejsc pracy), umysłowej (84 miejsca pracy), przetwórstwa i obróbki metali (87 miejsc pracy), elektrycznej  / elektronicznej (53 miejsca pracy) oraz odzieżowej (74 miejsca pracy).

Dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności dostępnych było 50 ofert pracy w różnych branżach i specjalnościach (prace porządkowe, ochrona mienia, pakowacz, magazynier, pracownik gospodarczy, operator maszyn CNC).

Zaproszone jednostki szkoleniowe i edukacyjne oferowały w szczególności kursy zawodowe oraz możliwości podwyższenia własnych kwalifikacji zawodowych, wśród których można wymienić: uprawnienia zawodowe, kwalifikacje związane z transportem drogowym, szkolenia z obsługi specjalistycznych maszyn i urządzeń, kursy z zakresu usług prozdrowotnych, kursy księgowości komputerowej i oraz szkolenia tzw. miękkie w tym przedsiębiorczości, edukacyjne i językowe.

Ponadto na miejscu doradcy zawodowi Urzędu udzielali informacji zawodowej, m.in. z zakresu sporządzania dokumentów aplikacyjnych, planowania działań zawodowych oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

W trakcie Targów osoby zainteresowane mogły również zapoznać się z wieloma ofertami pracy w ramach sieci EURES - świadczących usługi pośrednictwa pracy w krajach EU/EOG. Upowszechniane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz Ochotnicze Hufce Pracy oferty obejmowały zawody związane z: opieką medyczną (opiekunowie, pielęgniarki), pracami fizycznymi w różnych zawodach (montażyści, prace sezonowe przy zbiorach owoców i warzyw, magazynierzy, pracownicy produkcyjni, operatorzy maszyn), budownictwem, transportem, usługami oraz w innych specjalizacjach. W sumie przedstawiono 147 ofert pracy w ramach sieci EURES.

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 173585
 • h7HDNJQtqT_yCnMx8DJ7sJCPy3x7tMU_n0aOjJCaaInRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • gkNob67ERUr0kv7GfzqhXnWALis3nOqVyJefr-ybh87RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • xlEOzNhASFtbUhaaJhDXjtwuMhKdL3_I4kokFFiLLTjRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • iH54bHjgdc1zlbAHBXsmDm_iVk1ADWBhb2yy6Dh0FwPRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 7gN1aB-V7gp8wphZxga_XeYarCQb4Tm3RJKEPpSpVEbRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • hMDPTlgsqW0BzneCqKJ2bB-_tSddsLbg67O1RSRDc97RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 813h5qNYajqQzfI6fgRjRJzp1j6MH_Wh6PVH7DWe2s3RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 2H6gG49UWG0RDhyWNnNlM5kfoIYuTRIicaHkfQLGoWDRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • K5WJUE7yXv3V_ma10b3Ztp0KnTwJdGLAR9R2q7HSv6XRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • zDt_fr-t6R2yUnuQUK3WARDh2n6eJ1sqT4mN6A0BcKg_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • sze5LOWDFVb24vEm4rkEc5HGqwkPm4PXlYJsbi4_R-8_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • hYYvPKMGiplBQPlDxdVJn14O3oWVoAl59UVVAZUY9k0_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • jLZ7QXhSA_FnDYQcRibRxsv0mfl6KncviE94XNL-4nA_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • tM3MywC-U689alwUq5fJk-AiRX98Sij4giKdQGc_6L4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • TK8-y04v6OhujO-Hvy5WlgcMIlXHmmrqf0-Jr4b6Xno_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • c3Gwtni8YBjrCKC5cGOwxcLxV1aAcnEaOVrTtw_A530_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • zUchj7tgYEsCpL55LGaf_UMh7Y5-Wl6zf3V4vHNcC4g_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • H_ZqNpzWLH2KcYCF7dXowulC-S9hgHwUx1DXkhLee4Q_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • XodJR5PLZBQ-AqwrTpnBKg-prZ9MOJBCoj0mUW-PnHM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • _1iwQltljJiEOBWEqrqNhV7vU5TBjTA1Yys1wv-NylM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • RSS
 • Wersja mobilna
 • Mapa strony
 • Chmura tagów
 • Statystyka strony
 • Redakcja strony

Projektowanie stron: IntraCOM.pl